Taulell d'anuncis

Famílies, amics, amigues i coneguts de l'esplai! A partir del gener del 2011, l'esplai se'n va a l'Ermita de Sant Joan!

Idiomes

Inici Amics i Amigues
Projecte de l'Ermita de Sant Joan Imprimeix

La idea

El projecte de nou local comença a gestar-se l'any 2005, a la tancada pedagògica de l'equip de monitors. Ens comencem a plantejar diverses opcions per mudar-nos a un espai més gran que la sala del Centre Cívic de Sant Joan que l'Ajuntament ens cedeix i que, a més, hem de compartir amb la ludoteca durant la setmana.

Davant la pujada de preus constant i desmesurada que el sector immobiliari estava experimentant, vam haver de desestimar les nostres idees principals i buscar alternatives més econòmiques. És aleshores quan sorgeix la idea de demanar la cessió de l'Ermita de Sant Joan, que es troba al mateix barri i amb un gran parc al voltant. En aquell moment l'ermita estava tancada degut a l'ensorrament de part del sostre i Endimari, l'entitat que en tenia els drets d'us cedits, no es podia fer càrrec de la restauració.

El Drac Màgic per si sol tampoc hagués estat capaç de recaptar els diners suficients per reformar-la, però comptàvem amb el suport d'Esplac i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia per a tirar-ho endavant. Gracies a l'esforç de tots, vam aconseguir convèncer a l'Ajuntament de la viabilitat del projecte i buscar recursos per a finançar-lo. Així, el 10 de maig de 2007 l'Esplai Drac Màgic juntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, signa un conveni a tres bandes amb l'Ajuntament de Vilanova per la cessió de l'Ermita de Sant Joan. La Fundació es farà càrrec de la part més important de la rehabilitació de l'equipament i l'esplai podrà gaudir, a canvi de pagar un lloguer, del seu ús per tal de desenvolupar millor la nostra tasca i donar vida al parc que l'envolta.

El projecte

Un cop signat el conveni de cessió, l'esplai comença a treballar per tirar el projecte endavant. Amb aquesta finalitat ,a l'inici del curs 2008/2009, es crea la comissió de fundraising, hereva de l'antiga comissió de local. La tasca d'aquesta comissió formada per monitors en actiu, exmonitors i pares, és la de tirar endavant la reforma de l'ermita treballant en dues línies: la cerca de recursos econòmics i la reforma en si.

La primera tasca a dur a terme és la d'encarregar a un equip d'arquitectes la redacció del projecte de reforma. La proposta que ens fan consisteix en una rehabilitació global de l'ermita per convertir-la en un espai ampli i polivalent, juntament amb la construcció d'un edifici annex completament nou. Aquest, constaria d'una secció amb dos nivells on s'ubicarien vàries sales amb múltiples usos i una part central que uniria aquest nou conjunt amb l'ermita. A més, comptarà amb petites sales-despatx, els serveis i actuarà com a entrada principal. Aquesta distribució permet dur a terme les obres en dues fases. En la primera es tirarà a terra els annexes en ruïnes i es reformarà l'ermita, habilitant-la ja per al seu ús. La segona fase, molt més ambiciosa, consistirà en la construcció de l'esmentat edifici annex. Des del moment en que el projecte és aprovat per totes les parts que hi intervenen, la comissió es posa a treballar per a aconseguir el finançament necessaris per a iniciar les obres.

Els recursos

Som conscients que un esplai no pot assumir el cost que té una obra d'aquesta magnitud sense el suport d'agents més grans com són la Fundació o Esplac. Es per això que la comissió inicia un treball de cerca de recursos amb dues línies ben diferenciades. La primera consisteix en acompanyar i donar suport a la Fundació i Esplac per aconseguir grans partides de diners provinents de subvencions, donacions o aportacions pròpies. També es treballa en pressionar l'Ajuntament per a que assumeixi una part del cost de la reforma. La segona línia de treball es basa en la sensibilització i difusió del projecte, tant entre les famílies de l'esplai com a la societat vilanovina. La campanya més important que es porta a terme és la dels amics i amigues de l'esplai, destinada a aconseguir una base econòmica per a poder assumir el futur lloguer. Altres actes que s'han dut a terme són el Rastro de l'esplai, sessions de visionat de pel·lícules, tallers, etc.

Un nou projecte que s'inicia durant el 2010 amb el clar objectiu de fer visible a Vilanova i la Geltrú la tasca que està duent a terme el Drac Màgic en la recuperació d'un edifici històric catalogat és el "Dia del Local". El seu principal objectiu és la difusió de la nostra causa, creiem que el projecte de l'ermita és una proposta molt interessant per a l'esplai però també per a la ciutat. No només volem construir un espai per a l'esplai, sinó que també pensem que pot convertir-se en un centre on es puguin realitzar tota mena d'activitats per a la ciutat i el barri. Per tant, volem i necessitem el suport de tothom, econòmic però també moral. Us esperem en la primera edició del "Dia del Local". Informarem sobre les activitats relacionades  amb aquest acte a través de la portada del web.