Taulell d'anuncis

Famílies, amics, amigues i coneguts de l'esplai! A partir del gener del 2011, l'esplai se'n va a l'Ermita de Sant Joan!

Idiomes

Inici Monitors Organització
Organització Imprimeix

L'equip de monitors està format actualment per 23 monitors en actiu i 8 alliberats que ens organitzem en comissions perquè tot allò que portem a terme durant el curs funcioni correctament i d'una manera ordenada. A més a més, com en tota entitat tenim els càrrecs de responsable, secretari i tresorer.

Càrrecs

Responsables: S'encarreguen de moderar les reunions, treballen pel bon funcionament de l'esplai i el representen davant altres entitats i institucions. Tenen una visió global de l'entitat i busquen que l'equip de monitors estigui cohesionat i motivat.

Secretaris: Prenen acta de les reunions, llegeixen el correu tradicional i electrònic i el distribueixen, i redacten i presenten el projecte i la memòria del curs.

Tresorers: Gestionen tots els diners de l'entitat. S'encarreguen de fer el pressupost de cada curs i fer quadrar el balanç.

Comissió Pedagògica

Aquesta comissió es diferència de les altres pel pes que té dins de l'esplai, ja que es tracta d'una peça fonamental del nostre funcionament i que marca els objectius pedagògics de curs i que recentment ha finalitzat la creació del Projecte Educatiu de Centre (PEC). També és responsable de la preparació de la tancada pedagògica, un cap de setmana on els monitors ens formem i tractem temes d'interès per al treball amb els infants o sobre l'organització i futur de l'esplai.

Comissió de Fundraising

És la comissió encarregada de liderar el projecte de reforma de l'ermita, buscar fórmules de finançament, donar a conèixer el projecte i gestionar les relacions amb l'Ajuntament i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Altres Comissions

De mares i pares: S'encarrega de coordinar tots els pares que en vulguin formar part i col·laborar amb l'esplai més directament.

 

Material de ruta: És la comissió que fa el manteniment de tot el material que fem servir quan anem d'acampada o de ruta.

 

Farmaciola: Prepara i fa el manteniment de les farmacioles que tenim cada grup de l'esplai per tal que mai ens falti de res en cas d'accident.

 

Sortides i Cases de colònies: És la comissió que busca i encarrega les cases per les colònies, sortides conjuntes així com el transport. També és l'encarregada d'emetre les circulars per tenir-vos informats.

 

Revista: S'encarrega de preparar i editar la revista de l'esplai, però això no vol dir que ningú més hi pugui participar, ja que la revista, com l'esplai, la fem pares, mares, nens, nenes i monitors.

 

Roda: Comissió encarregada de les relacions amb la Fundació La Roda, de la qual en formem part.

 

Campanyes econòmiques: És la comissió encarregada de coordinar les campanyes econòmiques que portem a terme durant el curs per fer uns quants diners per tal d'abaratir una mica les colònies.

 

MDP: S'encarrega de tots aquells productes de marxandatge que tenim, de la difusió de l'esplai i de la publicitat.

 

Fotografia: Doncs això, s'encarrega de les fotos que fem a l'esplai, és a dir que no falti mai una càmera de fotos per immortalitzar els millors moments i després de tenir-les ordenades per tal que no es perdin.

 

Material: L'encarregada de que no ens falti mai un full de paper o un bolígraf per escriure.

 

Disfresses: Aquesta comissió fa el manteniment de les disfresses que tenim a l'esplai.

 

Centre Cívic: S'encarrega de la relació amb el Centre Cívic de Sant Joan i la resta d'entitats amb les que compartim el mateix Centre Cívic.

 

Pàgina Web : Aquesta comissió, s'encarrega del manteniment i actualització del Web de l'Esplai.

 

Esplac: Comissió encarregada de les relacions amb el sector geogràfic (Penedès-Garraf) de l'associació d'esplais a la que pertanyem, Esplac (Esplais Catalans).